Vývoj, návrh a konštrukcia závesov rámov do striekacích a lakovacích liniek

Závesy a rámy pre diely do lakovacích a striekacích liniek pozostávajú z rámov konštruovaných z hliníkových profilov, maskovania a frézovaných úchytov. Do úchytov sa upínajú plastové výlisky a masky slúžia proti nežiadúcemu zastriekaniu častí, ktoré zastriekané byť nesmú (definuje zákazník). Na lakovacie závesy je možné kvôli jednoduchšej údržbe naniesť teflónovú povrchovú úpravu.

Takýto typ závesov má hneď niekoľko výhod oproti závesom zváraným:

  1. všetky závesy sú vyrobené totožne
  2. všetky závesy sú ľahko opraviteľné
  3. jednotlivé časti sa dajú meniť ak by došlo k poškodeniu
  4. rámy po skončení projektu je možné jednoducho prestavať a využiť pre iný projekt